Mit navn er Bjørn Dean Petersen. Jeg er født i 1943, er uddannet som radiomekaniker og elektroniktekniker, og har arbejdet med computere siden 1968.

I 1976 begyndte jeg at interessere mig for menneskesindet og dets funktioner.
For at lære om sindet snusede jeg til almindelig psykologi, til forskellige new age metoder og til forskellige religioner.
Jeg lærte meget disse steder, men de gav mig ikke det, jeg søgte.
Jeg vendte derfor min opmærksomhed indad. Jeg begyndte at undre mig, og jeg begyndte at få svar på min undren.
Mit mål var at finde ud af, hvorfor vi mennesker skaber så megen lidelse for os selv og andre, og at finde en metode, så vi, i stedet for at skabe lidelse, skaber mere glæde.

Under min søgen i mit eget og andres sind dukkede der, lidt efter lidt, en forståelse op om, hvordan vores sind fungerer, samt en metode til reparation af sindet.

Metoden kalder jeg TankeRevision® .

Gennembruddet for mig var, at jeg i 1996 besluttede mig til at være til optimal gavn for både mig selv og andre.
Den beslutning medførte, at jeg, gradvist fik den viden og de evner, jeg behøvede for at kunne lave denne metode.

Venlig hilsen

Bjørn Dean Petersen
Lyngdal 21, Gl. Rye
DK - 8680 Ry
Tlf.: +45 86898510 / +45 24835449
info@tankerevision.dk
www.tankerevision.dk

Bjørn